İhracat Prosedürü ve Belgeler

İhracat Prosedürü ve Belgeler- Alıcı Talep gönderir

- Satıcı Teklif Gönderir

- Alıcı LOI'yi (Niyet Mektubu) Gönderir

- Satıcı FCO'yu (Tam Kurumsal Teklif) düzenler

- Alıcı FCO'yu Onaylar ve Proforma Fatura

- Satıcı PI (Proforma Fatura) gönderir

- Alıcı ve Satıcı şartları karşılıklı olarak kabul eder.

- Alıcı P.O'yu (Satın Alma Siparişi) gönderir

- Alıcı; paketleme, malların yüklenmesi, depodan yükleme limanına yerel nakliye, yerel vergiler ve diğer tüm lojistik için ödeme süresi ile kararlaştırılan toplam sipariş tutarının belirlenmiş oaranını (%30 ile %60 arası) Satıcı Banka hesabına öder.

- Satıcı, ön ödemenin onaylanmasından sonra proforma faturada belirtilen gün içinde (7 -30 gün içinde) gönderiyi hazırlar.

- Satıcı malları gönderir ve nakliye belgelerini alıcı ile paylaşır.


 

Belgeler ülkelere, firmalara ve malın cinsine göre değişse de genellikle aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.

* Konşimento (Bill of lading)

Konşimento, nakliye araçları yola çıkmadan önce ihracatçının vereceği yükleme rotasına göre nakliyeci tarafından düzenlenen malların teslim alındığını ve kararlaştırılan yere kadar taşınıp ithalatçıya teslim edileceğini gösteren belgedir.

* Sigorta poliçesi (Insurance certificate)

İthalatçıya gönderilen malların yolculuk sırasında kayba veya hasara uğrama tehlikesine karşı sigorta edildiğini gösterir.


 

* Ticari fatura (Commercial invoice)

İhracatçı tarafından ithalatçıya verilmek üzere düzenlenen ve tasdik olunarak üzerinde malın birim fiyatını, toplam fiyatını, miktarını, ağırlığını; özelliklerini, satıcının adı ve adresini, alıcının adı ve adresini, borcun ödeme şeklini, satış şartları ile yükleme ve boşaltma yerini gösteren belgedir. İhracatçının hazırlayacağı ticari fatura ithalatçı ülkenin mevzuatına uygun olmalıdır.

* Çeki Listesi

Çeki listesi, hangi taşıta ne kadar mal yüklendiğini, birim paket veya çuvalın ağırlığını ile ölçülerini gösterir.

* Menşe şahadetnamesi (Certificate of origin)

İhracatçı ve onun temsilcisi gümrük müşaviri tarafından hazırlanan ve bağlı bulunduğu Ticaret Odası tarafından tasdik edilen malın menşeini gösteren belgedir.

* Kalite kontrol belgesi (Certificate of inspection)

İthalatçılar genelde aldıkları malların belli standartlara uygun olduğundan emin olmak için kalite kontrol belgesi isterler. İki taraf kalite kontrol işlemiyle kimin ilgileneceği ve masrafları kimin karşılayacağı hususunda önceden anlaşmaya varmalıdır.


 

* ATR Belgesi

ATR belgesi, Avrupa Birliğine üye ülkelere yapılan ihracatta istenmektedir. EFTA ülkeleri ile Türkiye arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması gereği, bu ülkelere yapılan ihracatta EUROl Belgesi istenmektedir. İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili temsilcileri bu belgeyi hazırlar.

* Sağlık sertifikası

Söz konusu malın cinsine göre sağlık koşullarına uygun olup olmadığını gösteren belgedir. Gıda ürünleri için ağırlık ve Kalite Analizi Sertifikası (SGS veya BV) eklenebilir.

*MSDS (Ürün Güvenlik Bilgi Formu)

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS - Material Safety Data Sheet), kimyasal bir malzemenin içerdiği potansiyel tehlikeleri (sağlık, yangın, reaktivite ve çevresel) belirten ve bu kimyasal ürünler ile güvenli bir şekilde nasıl çalışılacağını gösteren bir belgedir.

* Ahşap Dışı Ambalaj Sertifikası

Sevkiyatta kullanılan ambalaj malzemelerinde herhangi bir masif ahşap içermediği basit bir dilekçe ile beyan edilir.


 

- Alıcı tüm nakliye belgelerini onaylar ve Bakiye Ödemesini tamamlar.

Please login to post a comment.

Cookies

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Accept